Marianna Ridderstad Marinoita ja pakinoita

Tekoäly tulee, oletko valmis?

Tekoälyn yhä lisääntyvä soveltaminen eri yhteiskunnan aloilla lisää automaatiota ja vähentää ihmistyövoiman tarvetta. Mutta mitä tekoäly oikeastaan on ja miten se tulee muuttamaan yhteiskuntaa lähitulevaisuudessa?

 

Tekoälystä (englanniksi artificial intelligence, AI) on keskusteltu niin kauan kuin tietokoneita on ollut olemassa. Voiko tietokone, joka on oleellisesti pelkkä laskukone, kehitttyä oikeasti älykkääksi ja jopa tietoiseksi itsestään, kun sen laskentakapasiteettia kasvatetaan tarpeeksi ja ohjelmat kehittyvät riittävästi?

 

Vuonna 1950 Alan Turing määritteli niin sanotun Turingin testin: jos ihminen keskustellessaan tietokoneen kanssa ei pysty vastauksista erottamaan, onko kyseessä tietokone vai toinen ihminen, konetta voi kutsua älykkääksi. Nykyisin tiedämme, että koneen suuren suorituskyvyn ja ohjelmiin liittyvän erikoistumisen vuoksi positiivinen tulos Turingin testissä on jonkun verran ongelmallinen ihmisentasoisen älyn määritelmän kannalta, mutta kyseessä olisi tuolloin yhtä kaikki “oikea” tekoäly ainakin tämän yhden määritelmän mukaan.

 

Turingin testiin liittyvät eli ihmisentasoisen älyn ja tietoisuuden saavuttamisen ongelmat johtuvat viime kädessä siitä, ettemme vielä tiedä edes sitä, miten nämä ominaisuudet syntyvät ihmisaivoissa. Aivoissa “laskukoneen” eli “laitteiston” rakenne on syntynyt miljardien vuosien evoluution tuloksena ja liittyy saumattomalla tavalla siinä toimiviin prosesseihin, kuten tietoiseen ajatteluun.

 

Nykyisenkaltaisessa tietokoneessa, joka on perusperiaatteeltaan varsin yksinkertainen puolijohdeteknologialla toteutettu laskukone, mahdollinen tietoinen ajattelu syntyisi virtuaalisessa ympäristössä virtuaalisena prosessina. Voidaan myös ajatella, että rakennetaan kokonaan uudenlainen tietokone, jonka rakenne paremmin vastaa biologisten aivojen rakennetta. Näitä molempia lähtökohtia tutkitaan tällä hetkellä yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa ympäri maailman.

 

Edellinen siis koskee sitä “oikeaa”, ihmisen kykyihin verrattavaa (yleis)tekoälyä, jonka saavuttaminen on vasta jonkun vuoden tai vuosikymmenen päässä. Se, mitä tämän hetken keskusteluissa tarkoitetaan tekoälyllä ja tekoälysovelluksilla, on hieman eri asia. Nykyiset tekoälysovellukset ovat erilaisia matemaattisia menetelmiä käyttäviä ohjelmia, jotka tietokoneen paljon ihmistä suuremman laskentakapasiteetin ja datan prosessointinopeuden vuoksi pesevät ihmisen suoritukset suvereenisti monella eri alalla. Esimerkiksi shakkia pelaava tietokone voitti ihmisen kyvyt jo 80-luvulla ja vaikeammassa go-pelissä erikoistunut tekoäly päihitti ihmisen 2016. Nyt vuonna 2018 kohtaamme tekoälyä huomaamattamme päivittäin esimerkiksi somessa tai virastojen ja yritysten kanssa asioidessamme. Monen työpaikalla on jo käytössä tekoälysovelluksia ja robotteja, jotka ovat muuttaneet työnkuvaa.

 

Miten tekoälyn lisääntyvä käyttö ja kehittyminen tulevat muuttamaan jokapäiväistä elämäämme ja maailmaa? Tämä kysymys sisältää itse asiassa kaksi erillistä kysymystä. Ensinnäkin, miten nykyisenkaltainen tekoäly yhdessä robotisaation kanssa tulee lisäämään automaatiota ja muuttamaan työelämää sekä kulttuuriamme? Toinen kysymys käsittelee sitä, mitä tapahtuu, kun oikeasti ihmisentasoinen, yleiskyvykäs ja/tai itsestään tietoinen tekoäly saavutetaan.

 

Voidakseni käsitellä aihetta perusteellisesti olen jakanut sen kolmeen eri postaukseen:

 

Tekoäly tulee, oletko valmis? Osa 1: Automaatio ja robotisaatio

Tekoäly tulee, oletko valmis? Osa 2: Automaation vaikutukset työelämään

Tekoäly tulee, oletko valmis? Osa 3: Singulariteetti

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat